Katharina Pragt, Notaris te Tongeren

 

Katharina Pragt

Notaris te Tongeren

 

NOTARIAAT PRAGT

Koninksemsteenweg 190
3700 Tongeren
Tel. (012) 23.11.37
Fax. (012) 23.04.97

BVBA
BTW BE 0871071678
RPR Antwerpen afdeling Tongeren
Verzekeringen van het Notariaat cvba

Teneinde te voldoen aan de wetgeving rond de gegevensbescherming, doen wij beroep op een DPO : privacy@belnot.be

...
 

25 maart 2019

Wat gebeurt er dan met de geschonken goederen?

Wat de wet zegt…
De wetgever heeft met deze tragische mogelijkheid rekening willen houden en voorziet in het principe van ‘de wettelijke terugkeer’. In dat geval zijn het de ouders-schenkers, met uitsluiting van alle anderen, die de door hen geschonken goederen aan hun kind dat zonder nakomeling voor hen is komen te overlijden, zullen erven.

De geschonken goederen komen volgens de wet dus automatisch naar de ouders terug als het begiftigde kind voor de ouders overlijdt.

De voorwaarden
Sinds een aantal jaren moeten de ouders die het geschonken onroerend goed ‘terug verwerven’ uit de erfenis van hun eigen kind geen erfbelasting meer betalen. Aan die vrijstelling zijn wel een paar voorwaarden verbonden:

  • Ten eerste geldt de vrijstelling enkel voor de ouders;

  • De goederen moeten zich nog in natura in de nalatenschap bevinden (het kind mag zijn geschonken goed bv. nog niet verkocht hebben);

  • de erflater (het kind in dit geval) moet kinderloos vooroverleden zijn. Heeft het begiftigde kind zelf kinderen, dan blijft het door de ouders geschonken goed gewoon in de erfenis van het kind en zal het volgens de normale regels geërfd worden door de erfgenamen van het begiftigde kind (de kleinkinderen dus);

  • In de aangifte van nalatenschap moet uitdrukkelijk om de vrijstelling verzocht worden.

Conventioneel beding van terugkeer
Naast het wettelijk systeem bestaat de mogelijkheid om in de schenkingsakte een ‘conventioneel beding van terugkeer’ in te bouwen. De wet laat dit uitdrukkelijk toe en stelt dat de schenker ten aanzien van de geschonken goederen het recht van terugkeer kan bedingen. Zo’n beding kan uitwerking hebben hetzij in het geval van vooroverlijden van het begiftigde kind alleen, hetzij in het geval van vooroverlijden van het begiftigde kind en zijn afstammelingen. De schenker kiest zelf hoe ver hij gaat.

Met zo’n conventioneel beding in de schenking bereikt men hetzelfde als wat de wetgever wettelijk heeft geregeld: de terugkeer van het geschonken goed naar de schenker.  Ook hier zal er geen erfbelasting betaald moeten worden.

Waarom een beding voorzien, indien de wet al één en ander regelt?
Het is nuttig om een beding van conventionele terugkeer te voorzien, voor het geval er niet aan de voorwaarden voor de wettelijke terugkeer voldaan zou zijn. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat het goed zich niet meer in natura in de nalatenschap bevindt of omdat het kind zelf niet kinderloos overlijdt. Met een goed geformuleerd beding is de schenker zeker dat hij recht zal hebben op het geschonken goed.

Heel vaak worden conventionele bedingen van terugkeer “optioneel” gemaakt. Dan kan de ouder zelf kiezen of hij het goed terugneemt of niet. Zo zou de ouder die de schenking heeft gedaan, kunnen kiezen om het geschonken goed toch niet terug te nemen, zodat zijn schoondochter en kleinkinderen verder van het goed kunnen genieten.

Bron: Fednot

20 maart 2019

Wat is het verschil tussen schenken en een testament opstellen? Wat met de belastingen die je moet betalen? En hoe kan je notaris je helpen om de juiste keuzes te maken?
U krijgt het antwoord in onze notaristip.

Bron: Fednot

20 maart 2019

Er zijn sinds oktober vorig jaar al 1.000 erfovereenkomsten gesloten. Dat zijn afspraken die ouders bij leven met hun kinderen maken om latere discussies over hun nalatenschap uit te sluiten. Dat blijkt uit cijfers van de Federatie van het Notariaat (Fednot).

Op 1 september 2018 trad het nieuwe erfrecht in werking. Sindsdien heeft iedereen een grotere vrijheid om zijn vermogen na te laten aan wie hij wil.

Sinds 1 september vorig jaar is er nog een belangrijke nieuwigheid: ouders kunnen sindsdien met hun kinderen (en eventueel met hun stief- of kleinkinderen) een overeenkomst sluiten om te vermijden dat er later, bij het overlijden van de ouders, discussies over de verdeling van hun nalatenschap ontstaan.
Bedoeling van zo’n erfovereenkomst of familiepact is dat de ouders met hun latere erfgenamen een globaal akkoord treffen dat door alle betrokken partijen als fair wordt aanzien.

Bron: Fednot

 

Tot uw dienst

Tot uw dienst

 
 
 
 

Immo

Uit de hand verkoop € 80.000

Grond
Kerkveldweg
3724 Vliermaal

Uit de hand verkoop € 199.000

Huis
Viséweg 24
3700 Berg

Uit de hand verkoop € 78.273

Grond
Bosstraat
3800 Engelmanshoven

Uit de hand verkoop € 125.684

Grond
Kiezelstraat
3870 Klein-Gelmen

Uit de hand verkoop € 205.000

Huis
Blaarstraat 76
3700 Tongeren

Uit de hand verkoop € 237.000

Huis
Romeinse Kassei 178
3700 Tongeren

Uit de hand verkoop € 110.000

Grond
Kuilenstraat
3700 Diets-Heur

Uit de hand verkoop € 175.000

Huis
Kuilenstraat 10
3700 Diets-Heur

Uit de hand verkoop € 195.000

Huis
Maastrichtersteenweg 157
3700 Tongeren

Uit de hand verkoop € 160.000

Huis
Hagebroekstraat 1
3830 Wellen

Uit de hand verkoop € 130.000

Huis
Jekerstraat 60
3700 Tongeren

Uit de hand verkoop € 80.000

Grond
Beisstraat
3730 Hoeselt

Uit de hand verkoop € 137.500

Huis
Tongershuisstraat 45
3700 Tongeren

     
loader
 

NOTARIAAT PRAGT

Koninksemsteenweg 190
3700 Tongeren
Tel. (012) 23.11.37
Fax. (012) 23.04.97

BVBA
BTW BE 0871071678
RPR Antwerpen afdeling Tongeren
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

Openingsuren
 

Ons kantoor is momenteel gesloten

M 08:30 >  12:00   14:00 > 18:00  
D 08:30 >  12:00   14:00 > 18:00  
W 08:30 >  12:00   14:00 > 18:00  
D 08:30 >  12:00   14:00 > 18:00  
V 08:30 >  12:00   14:00 > 18:00  
Z gesloten  
Route - Parking

Routebeschrijving

Opgelet : de baan van Tongeren - Koninksem omvat 2 straten: de koninksemsteenweg en de koninksemstraat.

Parking

Parking zowel vooraan als achteraan het gebouw

Verlofperiodes